All articles by Ekrem Demirli

YearIssuePage

Book Reviews İslâm Metafiziğinde Tanrı ve İnsan: İbnül'l-Arabî ve Vahdet-i Vücûd Geleneği
Ekrem Demirli
(Semih Ceyhan)
2010 23 147-153

Articles "Tasavvufun ""Tutarlılık"" Arayışında Bir Yorum Çerçevesi Olarak Vahdet-i Vücûd Anlayışının Yansıması Hakkında Bir Değerlendirme"
Ekrem Demirli
2009 21 25-49

Articles İbnü'l-Arabî ve Takipçilerinin Tanrı Anlayışı: Tenzih ve Teşbih Hükümlerinin Birleştirilmesi
Ekrem Demirli
2008 19 25-44

Book Reviews Nazarî Tasavvufun Kueucusu: Sadreddin Konevî
Ekrem Demirli
2007 18 135-138

Articles "Varlık Olmak Bakımından Varlık" İfadesinin Sûfîlerce Yeniden Yorumlanması ve Bu Yorumun Metafizik Sonuçları"
Ekrem Demirli
2007 18 27-47

Book Reviews Sadreddin Konevî'de Bilgi ve Varlık
Ekrem Demirli
(Semih Ceyhan)
2007 17 152-157