All articles by Emine Öztürk

YearIssuePage

Book Reviews Kadın Karşıtı Söylemin İslâm Geleneğindeki İzdüşümleri
Hidayet Şevkatli Tuksal
(Emine Öztürk)
2006 15 210-214