All articles by Emine Yarımbaş

YearIssuePage

Book Reviews İnsanın Anlam Arayışı ve Din: Logoterapik Bir Araştırma
Abdülkerim Bahadır
(Emine Yarımbaş)
2003 09 143-145

Book Reviews Düşünme, Konuşma ve Söz Üzerine (el-Meârifu'l-Akliyye)
İmâm-ı Gazâlî (haz. ve çev. Ahmet Kâmil Cihan)
(Emine Yarımbaş)
2002 08 129-132

Book Reviews Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi
Mâtürîdî, (çev. Bekir Topaloğlu)
(Emine Yarımbaş)
2002 07 119-121