Emine Yarımbaş adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat İnsanın Anlam Arayışı ve Din: Logoterapik Bir Araştırma
Abdülkerim Bahadır
(Emine Yarımbaş)
2003 09 143-145

Kitâbiyat Düşünme, Konuşma ve Söz Üzerine (el-Meârifu'l-Akliyye)
İmâm-ı Gazâlî (haz. ve çev. Ahmet Kâmil Cihan)
(Emine Yarımbaş)
2002 08 129-132

Kitâbiyat Kitâbü't-Tevhîd Tercümesi
Mâtürîdî, (çev. Bekir Topaloğlu)
(Emine Yarımbaş)
2002 07 119-121