All articles by Ferhat Koca

YearIssuePage

Book Reviews Alfabetik İslâm Hukuku ve Fıkıh Istılâhları Kâmûsu, I-V
Elmalılı M. HAmdi Yazır (nşr. Sıtkı Gülle)
(Ferhat Koca)
1999 03 297-300

Book Reviews İslâm Hukukunda Borcun Gecikmesi (Borçlunun Temerrüdü - Alacaklının Temerrüdü)
Rahmi Yaran
(Ferhat Koca)
1998 02 223-225

Symposium İslâm ve Modernizm: Fazlurrahman Tecrübesi Sempozyumu

(Ferhat Koca)
1997 01 257-266

Book Reviews İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis (Daraltıcı Yorum)
Ferhat Koca
(Hasan Tuncay Başoğlu)
1997 01 211-213