Ferhat Koca adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Alfabetik İslâm Hukuku ve Fıkıh Istılâhları Kâmûsu, I-V
Elmalılı M. HAmdi Yazır (nşr. Sıtkı Gülle)
(Ferhat Koca)
1999 03 297-300

Kitâbiyat İslâm Hukukunda Borcun Gecikmesi (Borçlunun Temerrüdü - Alacaklının Temerrüdü)
Rahmi Yaran
(Ferhat Koca)
1998 02 223-225

Sempozyum İslâm ve Modernizm: Fazlurrahman Tecrübesi Sempozyumu

(Ferhat Koca)
1997 01 257-266

Kitâbiyat İslâm Hukuk Metodolojisinde Tahsis (Daraltıcı Yorum)
Ferhat Koca
(Hasan Tuncay Başoğlu)
1997 01 211-213