All articles by Harun Yılmaz

YearIssuePage

Book Reviews Hicret Bağlamında Tarih ve Hadis Metodolojileri
Fuat İstemi
(Harun Yılmaz)
2018 40 183-189

Articles Dımaşk’ın En Zor Yılı: Şehrin Moğollar Tarafından İşgali (658/1260) / The Hardest Year of Damascus: The Invasion of the City by the Mongols (658/1260)
Harun Yılmaz
2017 37 71-99