All articles by Necmi Derin

YearIssuePage

Articles Önermedeki Zât – Unvân (Vasıf) Ayrımının Bilgi Açısından Önemi
Necmi Derin
2013 29 99-114

Articles Hikmetü'l-'Ayn Geleneğine Göre Varlık: İbn Mübârekşah Yorumu
Necmi Derin
2012 27 69-86