Articles

Doktrinler Tasavvuf ve Bugünkü Önemi

Kindî ve İbn Rüşd'de İnsan Tasavvuru

Why Do Animals Eat Other Animals? Mullā Sadrā on Theodicy and the Best of All Possible Worlds

An Unedited Kalam Text by Qadi al-Baydawi : Misbah al-Arwah

Book Reviews

İslâm ve Öteki : Dinlerin Doğruluk, Kurtarıcılık ve Birarada Yaşama Sorunu

Nişvâru'l-muhâdara ve ahbâru'l-müzâkere

Mesnevî Şerhi : Rûhü'l-Mesnevî

Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu

Toplumsal Hafıza : Hadis Rivayet Ağı 610-1505

Kur'ân'a Göre İnançsızlık

Asabiyet ve Erken Dönem İslâm Siyasî Tarihindeki Etkileri

Islam and Science

Çağdaş Dünyada İnsan ve Dinî Sorumluluğu (Fetret Ehli Örneği)

Obituary

Maxime Rodinson (1915-2004)

Full Issue