İçindekiler
Sayı : 12
Yıl : 2004
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

Doktrinler Tasavvuf ve Bugünkü Önemi
Nazarî İrfan
1-25

Kindî ve İbn Rüşd'de İnsan Tasavvuru
Atilla Arkan
27-54

Why Do Animals Eat Other Animals? Mullā Sadrā on Theodicy and the Best of All Possible Worlds
İbrahim Kalın
55-74

An Unedited Kalam Text by Qadi al-Baydawi : Misbah al-Arwah
M. Sait Özervarlı
75-126

Kitâbiyat

İslâm ve Öteki : Dinlerin Doğruluk, Kurtarıcılık ve Birarada Yaşama Sorunu
(ed. Cafer Sadık Yaran)
(Rahim Acar)
127-131

Nişvâru'l-muhâdara ve ahbâru'l-müzâkere
Kadı Ebû Ali Muhassin b. Ali et-Tenûhî (nşr. Abbûd eş-Şâlicî)
(Ramazan Altınay)
132-134

Mesnevî Şerhi : Rûhü'l-Mesnevî
İsmail Hakkı Bursevî (haz. İsmail Güleç)
(Sâfî Arpaguş)
134-139

Ruh-Beden İlişkisi Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu
Erkan Yar
(Z. Şeyma Arslan)
139-143

Toplumsal Hafıza : Hadis Rivayet Ağı 610-1505
Recep Şentürk
(Bünyamin Erul)
143-150

Kur'ân'a Göre İnançsızlık
Yunus Ekin
(Cağfer Karadaş)
150-152

Asabiyet ve Erken Dönem İslâm Siyasî Tarihindeki Etkileri
Adem Apak
(Mahmut Kelpetin)
153-156

Islam and Science
Muzaffar Iqbal
(M. Sait Özervarlı)
157-158

Çağdaş Dünyada İnsan ve Dinî Sorumluluğu (Fetret Ehli Örneği)
Mustafa Akçay
(Adile Tahirova)
158-161

Vefeyat

Maxime Rodinson (1915-2004)
Ahmet Kavas
163-166

Tam Sayı