Jenerik ve İçindekiler

Araştırma Makaleleri

الموادّ والأحْكَام التي أخذَها قانونُ الأحوال الشخصيةّ الأرْدُنيِّ مِنْ مَرْسُومِ قانونِ حُقوقِ العائلة العُثْمَانيِّ / Articles and Provisions Taken by the Jordanian Personal Status Law From the Ottoman Family Law Decree

Sultan-Paşa Kroniklerini Yeniden Düşünmek: Mustafa es-Safevî el-Kal‘âvî ve Eseri Üzerine Bir İnceleme / Sultan-Pasha Chronicles Revisited: A study on Mustafa al-Safawi al-Qal‘awi and his work

II. Abdülhamid’e Kitapla Şantaj: Alman Gazeteci Julius Grosser Tarafından Yazılması Tasarlanan Kitabın Hikâyesi / Blackmailing Abdulhamid II With A Book: The Story of a Book designed and drafted by German Journalist Julius Grosser

Değerlendirme Makalesi

Modern Arap Tarih Yazımında Paradigmalar ve Ortadoğu’da Kurucu Osmanlı Nesli / Paradigms in Modern Arab Historiography and the Ottoman Founding Generation in the Middle East

Araştırma Notu

İslam Yazmalarında Kürrâse Numaralandırması Üzerine Bazı Notlar / Some Notes on Kurrasah Numbering in Islamic Manuscripts

Vefeyat

Raşit Küçük (1947-2022)

Kitâbiyat

Güngör Karauğuz, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Hz. Lut Bağlamında Kur’an Arkeolojisi -Bir Yöntem Teklifi-

Mehmet Taha Boyalık, el-Keşşâf Literatürü: Zemahşerî’nin Tefsir Klasiğinin Etki Tarihi

Shady Hekmat Nasser, The Second Canonization of the Qurʾān (324/936): Ibn Mujāhid and the Founding of the Seven Readings

Stephen J. Shoemaker, Creating the Qur’an: A Historical-Critical Study

Sinan İlhan, İslâm’ın Yahudi İbadeti Üzerindeki Etkisi: Naphtali Wieder’in İbranice Eseri ve Arapça Tercümesinin Tahkikli Neşri

Ceyda Gürman, Tâbiûn Dönemi Tefsiri ve Medineli Müfessirler

Himmet Konur, Mihne: Sûfîlerin Zulümle İmtihanı - Hicrî III. ve IV. Asırlarda Mihne’ye Maruz Kalan Sûfîler

Gül Şen, Making Sense of History: Narrativity and Literariness in the Ottoman Chronicle of Naima

Tam Sayı