Articles

Bir Tenkit Terimi Olarak “Sülûkü’l-Câdde”

al-Ghazālī and the Question of Man: With a Particular Emphasis on the Mishkāt al-Anwār

Varlık Kavramının Bedâhetine Delil Getirilebilir mi? Müteahhirîn Dönemi Merkezli Bir Tartışma

Ma‘dûm ve Mümkün: Mûtezile’nin “Ma‘dûm” ve İbn Sînâ’nın “Mümkün” Kavramı Üzerine Değerlendirmeler

Research Note

Tartışmalı Bir Eser: Târîh-i İslâmiyyet ve Yasaklanış Süreci

Book Reviews

Latince Kur’an Çevirileri: 1140-1560

Kur’an’daki Deyimler ve Zemahşerî’nin Keşşaf’ı

Islam, Modernity and Human Sciences

Mediaeval Islamic Historiography and Political Legitimacy: Ba‘lamī’s Tārīkhnāma

Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir

Eternal Performance: Ta‘ziyeh and Other Shiite Rituals

Din Felsefesi: Seçme Metinler

Obituary

Prof. Dr. Muhammed Aruçi (1956-2013)

Full Issue