İçindekiler
Sayı : 30
Yıl : 2013
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

Bir Tenkit Terimi Olarak “Sülûkü’l-Câdde”
Muhittin Düzenli
1-23

al-Ghazālī and the Question of Man: With a Particular Emphasis on the Mishkāt al-Anwār
Musa Duman
25-57

Varlık Kavramının Bedâhetine Delil Getirilebilir mi? Müteahhirîn Dönemi Merkezli Bir Tartışma
Eşref Altaş
59-80

Ma‘dûm ve Mümkün: Mûtezile’nin “Ma‘dûm” ve İbn Sînâ’nın “Mümkün” Kavramı Üzerine Değerlendirmeler
Ömer Ali Yıldırım
81-107

Araştırma Notu

Tartışmalı Bir Eser: Târîh-i İslâmiyyet ve Yasaklanış Süreci
İrfan Davut Çam
109-122

Kitâbiyat

Latince Kur’an Çevirileri: 1140-1560
Thomas E. Burman, (çev. Nisan Alıcı)
(M. Taha Boyalık)
123-130

Kur’an’daki Deyimler ve Zemahşerî’nin Keşşaf’ı
Abdulcelil Bilgin
(Davut Ağbal)
130-135

Islam, Modernity and Human Sciences
Ali Zaidi
(Asıf Mohıuddın)
136-139

Mediaeval Islamic Historiography and Political Legitimacy: Ba‘lamī’s Tārīkhnāma
A. C. S. Peacock
(Fikriye Karaman)
139-145

Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir
Nihal Şahin Utku
(Halil İbrahim Hançabay)
146-152

Eternal Performance: Ta‘ziyeh and Other Shiite Rituals
Peter J. Chelkowski (ed.)
(Mehmet Çelenk)
153-159

Din Felsefesi: Seçme Metinler
Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger (ed.), (çev. Rahim Acar, Nebi Mehdiyev, Hümeyra Özturan, Osman Baş)
(Tamer Yıldırım)
159-162

Vefeyât

Prof. Dr. Muhammed Aruçi (1956-2013)
Aydın Topaloğlu – Ertuğrul Boynukalın
163-165

Tam Sayı