All articles by M. Cüneyt Kaya

YearIssuePage

Research Note Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî’nin (ö. 688/1289) Hayatı ve Eserleri Üzerine Birkaç Not / Some Remarks on the Life and Works of Muḥammad ibn Maḥmūd al-Iṣfahānī (d. 688/1289)
M. Cüneyt Kaya
2020 44 247-262

Book Reviews İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği
M. Cüneyt Kaya (ed.)
(Ahmet Süruri)
2015 33 147-156

Articles Şukûk alâ 'Uyûn: 'Uyûnü'l-mesâil'in Fârâbî'ye Âidiyeti Üzerine
M. Cüneyt Kaya
2012 27 29-67

Book Reviews İslâm Felsefesine Giriş
(drl. Peter Adamson ve Richard C. Taylor) (çev. M. Cüneyt Kaya)
(Ömer Türker)
2007 17 194-199

Book Reviews İbn Rüşd Felsefesi
Hüseyin Sarıoğlu
(M. Cüneyt Kaya)
2003 09 132-136