M. Cüneyt Kaya adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Araştırma Notu Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî’nin (ö. 688/1289) Hayatı ve Eserleri Üzerine Birkaç Not / Some Remarks on the Life and Works of Muḥammad ibn Maḥmūd al-Iṣfahānī (d. 688/1289)
M. Cüneyt Kaya
2020 44 247-262

Kitâbiyat İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği
M. Cüneyt Kaya (ed.)
(Ahmet Süruri)
2015 33 147-156

Makaleler Şukûk alâ 'Uyûn: 'Uyûnü'l-mesâil'in Fârâbî'ye Âidiyeti Üzerine
M. Cüneyt Kaya
2012 27 29-67

Kitâbiyat İslâm Felsefesine Giriş
(drl. Peter Adamson ve Richard C. Taylor) (çev. M. Cüneyt Kaya)
(Ömer Türker)
2007 17 194-199

Kitâbiyat İbn Rüşd Felsefesi
Hüseyin Sarıoğlu
(M. Cüneyt Kaya)
2003 09 132-136