All articles by M. Sait Özervarlı

YearIssuePage

Book Reviews İbn Teymiyye'nin Düşüncesi Metodolojisi ve Kelâmcılara Eleştirisi
M. Sait Özervarlı
(Recep Erkmen)
2010 24 217-222

Book Reviews Islam and Science
Muzaffar Iqbal
(M. Sait Özervarlı)
2004 12 157-158

Articles An Unedited Kalam Text by Qadi al-Baydawi : Misbah al-Arwah
M. Sait Özervarlı
2004 12 75-126

Book Reviews Struggling with the Philosopher : A Refutation of Avicenna's Metaphysics
Muhammad İbn 'Abd al-Karim al-Shahristani (trans. and ed. Wilferd Madelung and Toby Mayer)
(M. Sait Özervarlı)
2003 10 160-161

Articles Alâeddin el-Üsmendî'nin Kelâmcılığı ve Bilgi Teorisi : Mâverâünnehir Kelâm Düşüncesine Bir Katkı
M. Sait Özervarlı
2003 10 39-63

Articles Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Arayışlar: Mehmed Şerafeddin’in “İctimâî İlm-i Kelâm”ı
M. Sait Özervarlı
1999 03 157-170

Book Reviews La doctrine d'al-Ash'ari
Daniel Gimaret
(M. Sait Özervarlı)
1997 01 238-240

Articles The Authenticity of the Manuscript of Mâturîdi’s Kitâb al-Tawhid: A Re-examination
M. Sait Özervarlı
1997 01 19-29