M. Sait Özervarlı adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat İbn Teymiyye'nin Düşüncesi Metodolojisi ve Kelâmcılara Eleştirisi
M. Sait Özervarlı
(Recep Erkmen)
2010 24 217-222

Kitâbiyat Islam and Science
Muzaffar Iqbal
(M. Sait Özervarlı)
2004 12 157-158

Makaleler An Unedited Kalam Text by Qadi al-Baydawi : Misbah al-Arwah
M. Sait Özervarlı
2004 12 75-126

Kitâbiyat Struggling with the Philosopher : A Refutation of Avicenna's Metaphysics
Muhammad İbn 'Abd al-Karim al-Shahristani (trans. and ed. Wilferd Madelung and Toby Mayer)
(M. Sait Özervarlı)
2003 10 160-161

Makaleler Alâeddin el-Üsmendî'nin Kelâmcılığı ve Bilgi Teorisi : Mâverâünnehir Kelâm Düşüncesine Bir Katkı
M. Sait Özervarlı
2003 10 39-63

Makaleler Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Arayışlar: Mehmed Şerafeddin’in “İctimâî İlm-i Kelâm”ı
M. Sait Özervarlı
1999 03 157-170

Kitâbiyat La doctrine d'al-Ash'ari
Daniel Gimaret
(M. Sait Özervarlı)
1997 01 238-240

Makaleler The Authenticity of the Manuscript of Mâturîdi’s Kitâb al-Tawhid: A Re-examination
M. Sait Özervarlı
1997 01 19-29