Salime Leyla Gürkan / All Articles

Prof.Dr. Ömer Faruk Harman (1950-2021)

Yehuda Halevi’nin el-Kitâbü’l-Hazerî’de (Kuzari) Ortaya Koyduğu Yahudilik Savunusu ve İslâm’a Yönelik Eleştirileri / Judah Halevi’s Defense of Judaism and Critique of Islam As Put Forth in His Kuzari

İsrâîl ve Ya‘kūb İsimlerinin Etimolojisi Üzerine Bir Değerlendirme

Hasan Charles Le Gai Eaton (1921-2010)

Who are the Real Chosen People? The Meaning of Chosenness in Judaism, Christianity and Islam

Kur'ân'a Göre Seçilmişlik Kavramı ve İsrailoğulları'nın Seçilmişliği Meselesi

Yahudi ve İslâm Kutsal Metinlerinde İnsan'ın Yaratılışı ve Cennet'ten Düşüş

Hıristiyanlığın Mimarı

Yahudilik'te İhtidâ Meselesi

The Holocaust and Collective Memory : the American Experience