Seyfi Kenan / All Articles

Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim/The Ottomans and Europe: Travel, Encounter and Interaction from the Early Classical Period Until the End of the 18th Century

Ibn Abî al- Dunyâ Morality in the Guise of Dreams: ACritical Edition of Kitâb al-Manâm

Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire

Ottoman Wars 1700-1870: An Empire Besieged

Constructivism and Education

The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire 1839-1908 Islamization, Autocracy and Discipline

Anka'nın Sonbaharı: Osmanlı'da İktisadî Modernleşme ve Uluslararası Sermaye

Amerika'da Müslüman Cemiyetlerin Doğuşu : New Yorklu Müslümanların Din-îSivil ve Eğitsel Kurumlaşma Süreci

Edward W. Said (1935-2003)