Seyfi Kenan adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Erken Klasik Dönemden XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim/The Ottomans and Europe: Travel, Encounter and Interaction from the Early Classical Period Until the End of the 18th Century
ed. Seyfi Kenan
(Elmin Aliyev)
2011 26 106-116

Kitâbiyat Ibn Abî al- Dunyâ Morality in the Guise of Dreams: ACritical Edition of Kitâb al-Manâm
Leag Kingberg
(Seyfi Kenan)
2009 21 137-138

Kitâbiyat Regulating Aversion: Tolerance in the Age of Identity and Empire
Wendy Brown
(Seyfi Kenan)
2008 20 130-133

Kitâbiyat Ottoman Wars 1700-1870: An Empire Besieged
Virginia H. Aksan
(Seyfi Kenan)
2008 19 137-140

Kitâbiyat Constructivism and Education
(eds.) (Marie Lorochelle, Nadine Bednarz, Jim Garrison)
(Seyfi Kenan)
2007 18 156-159

Kitâbiyat The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire 1839-1908 Islamization, Autocracy and Discipline
Selçuk Akşin Somel
(Seyfi Kenan)
2007 17 160-167

Kitâbiyat Anka'nın Sonbaharı: Osmanlı'da İktisadî Modernleşme ve Uluslararası Sermaye
Seyfi Kenan
(Ali Akyıldız)
2005 14 151-156

Makaleler Amerika'da Müslüman Cemiyetlerin Doğuşu : New Yorklu Müslümanların Din-îSivil ve Eğitsel Kurumlaşma Süreci
Seyfi Kenan
2004 11 105-130

Vefeyat Edward W. Said (1935-2003)
Seyfi Kenan
2003 10 171-177