Articles

İslâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîliği Meselesi -Mukaddimât-ı Erbaa’ya Giriş-

Yahudi Din Bilgini Şlomo İbn Adret’in İbn Hazm’a Reddiyesi: Maamar ‘al Yişmael

Kādî Abdülcebbâr’ın “Sözün Hakikati Teorisi” ve Abdülkāhir el-Cürcânî’nin “Sözdizimi Teorisi” Bağlamında Bir Eleştirisi

İslâm’ın İlk Kıblesinin el-Mescidü’l-Aksâ Olduğu İddialarının Kritiği ve Kıble Değişikliğinin Tarihsel Arka Planı

Abbâsîler’den Mısır’da Kurulan Hanedanlara Vezirlik Müessesesi

Book Reviews

Kitâbşinâsî-yi Âsâr-ı Fârsî-yi Çâp Şode der Şibh-i Kārre (Hind, Pâkistân, Benglâdeş) ez 1160-1386 hş./1195-1428 h./1781-2007 m. (A Bibliography of Persian Printed Works in Subcontinent from 1781 up to 2007)

el-Belâga inde’s-Sekkâkî

Din Felsefesi: İman Üzerine Rasyonel Düşünme

Tanrısız Ahlak?

Obituary

Hasan Charles Le Gai Eaton (1921-2010)

Sahbân Halîfât (8 Kasım1943 - 22 Temmuz 2012)

Full Issue