İçindekiler
Sayı : 28
Yıl : 2012
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

İslâm Hukuk Felsefesinde Fiillerin Ahlâkîliği Meselesi -Mukaddimât-ı Erbaa’ya Giriş-
Asım Cüneyd Köksal
1-43

Yahudi Din Bilgini Şlomo İbn Adret’in İbn Hazm’a Reddiyesi: Maamar ‘al Yişmael
Yasin Meral
45-59

Kādî Abdülcebbâr’ın “Sözün Hakikati Teorisi” ve Abdülkāhir el-Cürcânî’nin “Sözdizimi Teorisi” Bağlamında Bir Eleştirisi
M. Taha Boyalık
61-84

İslâm’ın İlk Kıblesinin el-Mescidü’l-Aksâ Olduğu İddialarının Kritiği ve Kıble Değişikliğinin Tarihsel Arka Planı
İsrafil Balcı
85-116

Abbâsîler’den Mısır’da Kurulan Hanedanlara Vezirlik Müessesesi
Fatih Yahya Ayaz
117-149

Kitâbiyat

Kitâbşinâsî-yi Âsâr-ı Fârsî-yi Çâp Şode der Şibh-i Kārre (Hind, Pâkistân, Benglâdeş) ez 1160-1386 hş./1195-1428 h./1781-2007 m. (A Bibliography of Persian Printed Works in Subcontinent from 1781 up to 2007)
Ârif Nevşâhî
(Necdet Tosun)
151-153

el-Belâga inde’s-Sekkâkî
Ahmed Matlûb
(Abdullah Yıldırım)
153-165

Din Felsefesi: İman Üzerine Rasyonel Düşünme
C. Stephen Evans ve R. Zachary Manis (çev. Ferhat Akdemir),
(Nebi Mehdiyev)
165-170

Tanrısız Ahlak?
Walter Sinnott-Armstrong (çev. Attila Tuygan)
(Rabia Soyucak)
170-174

Vefeyât

Hasan Charles Le Gai Eaton (1921-2010)
Salime Leyla Gürkan
175-177

Sahbân Halîfât (8 Kasım1943 - 22 Temmuz 2012)
Cahid Şenel
178-182

Tam Sayı