Articles

Bir Hakkın Teslimi: Ebû Azbe’nin er-Ravzatü’l-behiyye’sine Yansıyan İntihal Olgusu

İbn Rüşd’ün Seçkinciliği Bağlamında Felsefenin Siyasal İşlevi

Kelâmcı ve Fıkıhçı Usul Geleneklerine İlişkin Bazı Eleştirel Mülâhazalar

Önermedeki Zât – Unvân (Vasıf) Ayrımının Bilgi Açısından Önemi

Book Reviews

Dünya Tarihi

“Arabic Logic”, Handbook of the History of Logic,

TheMadrassah Challenge: Militancyand ReligiousEducation in Pakistan

Sexual EthicsandIslam: Feminist Reflections on Qur’an,Hadith, and Jurisprudence

Hanefî Mezhebi Bağlamında İslâm Hukukunda Küllî Kaideler

Emevî Devleti’nin Dönüm Noktası ve Abdülmelik b. Mervân (65-86/685-705)

Fârâbî ve Okulu

Obituary

Salim Öğüt (1956-2012)

Full Issue