İçindekiler
Sayı : 29
Yıl : 2013
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

Bir Hakkın Teslimi: Ebû Azbe’nin er-Ravzatü’l-behiyye’sine Yansıyan İntihal Olgusu
Mehmet Kalaycı
1-34

İbn Rüşd’ün Seçkinciliği Bağlamında Felsefenin Siyasal İşlevi
Mustafa Yıldız
35-64

Kelâmcı ve Fıkıhçı Usul Geleneklerine İlişkin Bazı Eleştirel Mülâhazalar
Murteza Bedir
65-97

Önermedeki Zât – Unvân (Vasıf) Ayrımının Bilgi Açısından Önemi
Necmi Derin
99-114

Kitâbiyat

Dünya Tarihi
J. M. Roberts, (çev. İdem Erman - Tansu Akgün)
(Tahsin Görgün)
115-125

“Arabic Logic”, Handbook of the History of Logic,
Tony Street, (ed.) Dov M. Gabbay – John Woods
(Harun Kuşlu)
125-135

TheMadrassah Challenge: Militancyand ReligiousEducation in Pakistan
C. Christine Fair
(Ümmügül Betül Kanburoğlu)
135-140

Sexual EthicsandIslam: Feminist Reflections on Qur’an,Hadith, and Jurisprudence
Kecia Ali
(Tuba Erkoç)
140-144

Hanefî Mezhebi Bağlamında İslâm Hukukunda Küllî Kaideler
Necmettin Kızılkaya
(Selma Çakmak)
144-149

Emevî Devleti’nin Dönüm Noktası ve Abdülmelik b. Mervân (65-86/685-705)
Fatih Erkoçoğlu
(Abdulkadir Macit)
150-153

Fârâbî ve Okulu
Ian Richard Netton, (çev. Mehmet Vural)
(Burcu Bayer)
154-158

Vefeyât

Salim Öğüt (1956-2012)
Abdurrahman Özdemir
159-161

Tam Sayı