Articles

Tâhâ Abdurrahman’ın Modernite ve Modernist Kur’an Yorumlarına Yönelik Eleştirisi

تحقيق «رسالة في مفهوم المخالفة »لأخي زاده عبد الحليم أفندي

تحقيق «الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري» لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي

Book Reviews

Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları

Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi

The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament

Niğdeli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ş-Şefîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk’ı (Anadolu Selçuklularına Dair Bir Kaynak) Cilt I (İnceleme-Tercüme), Cilt II (Farsça Metin)

Felsefe Atlası: Düşünmenin Mekânları ve Yolları

The Orthodox Church in the Arab World 700-1700: An Anthology of Sources

Full Issue