İçindekiler
Sayı : 34
Yıl : 2015
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

Tâhâ Abdurrahman’ın Modernite ve Modernist Kur’an Yorumlarına Yönelik Eleştirisi
Mehmet Emin Maşalı
1-51

تحقيق «رسالة في مفهوم المخالفة »لأخي زاده عبد الحليم أفندي
أُوقَانْ قَدِير يِلْمَاز
53-134

تحقيق «الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري» لعبد الغني بن إسماعيل النابلسي
سامي طُورانْ أَرَلْ
135-174

Kitâbiyat

Osmanlı Kitap Kültürü: Cârullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları
Berat Açıl (ed.)
(Ayşe Başaran)
175-182

Fıkıh Usulünde Fahreddin er-Râzî Mektebi
Tuncay Başoğlu
(Muhammed Usame Onuş)
183-187

The Impossible State: Islam, Politics, and Modernity’s Moral Predicament
Wael B. Hallaq
(Murat Sarıtaş)
187-192

Niğdeli Kadı Ahmed’in el-Veledü’ş-Şefîk ve’l-Hâfidü’l-Halîk’ı (Anadolu Selçuklularına Dair Bir Kaynak) Cilt I (İnceleme-Tercüme), Cilt II (Farsça Metin)
Ali Ertuğrul
(Nevzat Topal)
192-197

Felsefe Atlası: Düşünmenin Mekânları ve Yolları
Elmar Holenstein (çev. Ogün Duman)
(Sümeyye Parıldar)
197-200

The Orthodox Church in the Arab World 700-1700: An Anthology of Sources
Samuel Noble - Alexander Treiger
(Elif Tokay)
200-204

Tam Sayı