İçindekiler
Sayı : 03
Yıl : 1999
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

Osmanlı’nın 700. kuruluş yıldönümünü anarken – Osmanlı, Devlet-i Aliyye, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye
Nejat Göyünç
1-7

Osmanlı’da Sûfîlerin Farklı Toplum Kesimleriyle İlişki Tarzları
Reşat Öngören
9-22

Osmanlı Medreselerinin Gerilemesi Meselesi: Eleştirel Bir Değerlendirme Denemesi
Yaşar Sarıkaya
23-39

The Politics of Reform in Iraq under Abdülhamid II, 1878-1908
Gökhan Çetinsaya
41-72

Şehzâde Elçisi Safiyesultanzâde İshâk Bey
Kemal Beydilli
73-81

Osmanlı Kronikleri ve Biyografi
Feridun M. Emecen
83-90

Personnel Employed in Ottoman Libraries
İsmail E. Erünsal
91-123

Sofyalı Bâlî Efendi’nin Para Vakıflarıyla İlgili Mektupları
Tahsin Özcan
125-155

Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Arayışlar: Mehmed Şerafeddin’in “İctimâî İlm-i Kelâm”ı
M. Sait Özervarlı
157-170

Büyük Sahra’da Gat Kazasının Kurulması ve Osmanlı-Tevarık Münasebetleri
Ahmet Kavas
171-196

Osmanlı Aydınlarınca Dozy’nin Târih-i İslâmiyyet’ine Yöneltilen Tenkitler
İbrahim Hatiboğlu
197-213

Ali Kuşçu’nun Risâle fi’l-İsti‘âre’si
Musa Yıldız
215-234

İbn Kemâl’in Risâle fî Beyâni’l-Akl’ı
Ömer Mahir Alper
235-269

Kitâbiyat

Yahya Beğ'in Şehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanuni Hicviyesi
Ahmet Atilla Şentürk
(Vildan Serdaroğlu-Şişman)
271-272

Osmanlı Şirket Kültürü : XVI - XVII. Yüzyıllarda Mudârebe Uygulaması
Fethi Gedikli
(Tahsin Özcan)
273-275

Jön Türkler ve Araplar : Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslâmcılık
Hasan Kayalı (çev. Türkan Yöney)
(Hilal Görgün)
276-279

Alevî Kimliği
T. Olsson, E. Özdalga, C. Raudvere (ed.) (çev. B. K. Torun, H. Torun)
(İlyas Üzüm)
280-283

Haçlı Seferleri
Işın Demirkent
(Casim Avcı)
283-285

İslâm'ın Güleryüzü
Eva de Vitray-Meyerovitch (çev. Cemal Aydın)
(Ali Köse)
286-290

Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar
Muhittin Serin
(Casim Avcı)
290-293

Applying the Canon in Islam : The Authorization and Maintenance of Interpretive Reasoning in Halefi Scholarship
Brannon M. Wheeler
(Eyyüp Said Kaya)
293-297

Alfabetik İslâm Hukuku ve Fıkıh Istılâhları Kâmûsu, I-V
Elmalılı M. HAmdi Yazır (nşr. Sıtkı Gülle)
(Ferhat Koca)
297-300

İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arkaplanı : Mihne Olayı ve Haşeviyye Olgusu
Mehmet Emin Özafşar
(Müjdat Uluçam)
300-307

Vefeyat

Abdurrahman Gürses, 1090-1999
Tayyar Altıkulaç
309-310

Tam Sayı