İçindekiler
Sayı : 17
Yıl : 2007
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Makaleler

İlâhî Fiillerin Nedenliliği sorunu: Gazzâlî'nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı
Ömer Türker
1-24

Hatîb el-Kazvînî'de Fesâhat ve Belâgat Kavramları
Sedat Şensoy
25-47

Tarih ve Toplum Araştırmalarında Bir Yöntem Kaynağı Olarak Klasik Metafizik: Fahreddin er-Râzî Ekolü ve İbn Haldûn
Tahsin Görgün
49-78

Multi-Dimensional Functions of Ottoman Poetry
Vildan Serdaroğlu
79-101

Images of the Ottomans in History Textbooks in Bosnia and Herzegovina
Ahmed Alibaši
103-137

Kitâbiyat

Tanrı'nın Varlığına Dair Argümanlar: Ateist Din Felsefesi Eleştirisi
Adnan Aslan
(Rahim Acar)
139-142

Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı
Orhan Türkdoğan
(Ali Akdoğan)
142-146

Akıl ve İnanç: Din Felsefesine Giriş
Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger (çev. Rahim Acar)
(Adnan Aslan)
146-149

The History of an Islamic School of Law: The Early Spread of Hanafism
Nurit Tsafrir
(Murtaza Bedir)
149-152

Sadreddin Konevî'de Bilgi ve Varlık
Ekrem Demirli
(Semih Ceyhan)
152-157

Public Islam and the Common Good
(Ed.Armando Salvatore and Dale)
(Michelangelo Guida)
157-160

The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire 1839-1908 Islamization, Autocracy and Discipline
Selçuk Akşin Somel
(Seyfi Kenan)
160-167

Religious Freedom, Multiculturalism, Islam (Cross-Reading Finland and Ireland)
Tuula Sakaranaho
(M. Macit Kenanoğlu)
167-174

An Ottoman Mantality - The World of Evlaya Çelebi
Robert Dankoff
(Özgür Kolçak)
174-182

Society and Politics in an Ottoman Town Ayntab in the 17th Century
Hülya Canbakal
(Cengiz Şeker)
182-186

Tektanrılı Dinler Karşısında Kadın: Hıristiyanlık'ta ve İslâmiyet'te Kadının Statüsüne Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım
Fatmagül Berktay
(Mustafa Tekin)
186-189

Doğu-Batı Felsefi Etkileşiminde İbn Rüşd ve St. Thomas Aquinas Felsefelerinin Karşılaştırılması
A. Gülnihâl Küken
(Aydın Topaloğlu)
190-194

İslâm Felsefesine Giriş
(drl. Peter Adamson ve Richard C. Taylor) (çev. M. Cüneyt Kaya)
(Ömer Türker)
194-199

Tam Sayı