İçindekiler
Sayı : 47
Yıl : 2022
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Jenerik ve İçindekiler

Makaleler

Fıkıh Usulü Yazımında ve Öğretiminde Yanlış Bir Ezber ve Düşündürdükleri: Mefkud Örneği / An Oft-Repeated Fallacy in Writing and Teaching Islamic Legal Methodology and Its Significations: The Case of Mafqūd
İbrahim Kâfi Dönmez
1-65

İhtisar mı Müstakil Eser mi? Ravzatü’n-nâzır’ın el-Mustasfâ ile Bağlantısına Dair Bir İnceleme / A Summary or an Independent Work? An Inquiry on the Connection Between Rawēat al-nāžir and al-Mustaŝfā
Muhammed Usame Onuş
67-96

Kınalızâde Ali Efendi’nin (ö. 979/1572) Tabakātü’l-mesâil Adlı Risalesinin Tahkik ve Tahlili / A Critical Edition and Analysis of Kınalızade Ali Efendi’s (d. 979/1572) Ṭabaqāt al-masā’il
Orhan Ençakar
97-143

تحقيق «كتاب مسائل الشيوع» للصدر الشهيد / A Critical Edition and Analysis of Şadr al-Shahīd’s Kitāb Masā’il al-shuyū‘
Abdulhalik Uygur
145-179

Kitâbiyat

İslam Dünyası Fikri: Küresel Bir Entelektüel Tarih Çalışması
Cemil Aydın
(M. Tahir Kılavuz)
181-184

Metafizik
ed. Ömer Türker
(Sümeyye Parıldar)
185-190

Tam Sayı