İçindekiler
Sayı : 50
Yıl : 2023
ISSN: 1301-3289
E-ISSN: 2822-2903


Jenerik ve İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Tefsirde Mezhepsel Tercihlerin İşlenmesi: Saîd b. Ahmed el-Kindî’nin İbâzî Tefsiri / Applying Sectarian Preferences in Exegesis: Saīd b. Ahmed el Kindī’s İbādī Commentary
Güven Ağırkaya
7-32

Osmanlı Dönemi Enmûzecü’l-Ulûm Literatüründe İlimler Sıralaması ve Nev‘î’nin Netâyicü’l-Fünûn’u / Enumerating Sciences in the Ottoman Period Genre of Unmūzaj al-ʿulūm and Nevʿî’s Netâyicü’l-fünûn
Kenan Tekin
33-74

Black Eunuchs, Slave Soldiers and Concubines in Fātimid Egypt / Mısır Fātimī Devletinde Siyahi Hadımlar, Köle Askerler ve Cariyeler
Muhammed Seyyit Şen
75-92

Endülüs’te Tarım Alanında Ortaya Çıkan Gelişmeler / Developments in the Field of Agriculture in Muslim Spain
Faruk Bal
93-122

Araştırma Notu

Güney Afrika’da Bir Osmanlı Müderrisi Ebûbekir Efendi’nin Kayıp Eseri Miftâhu’d-Dîn Üzerine / A Hitherto Lost Work of an Ottoman Scholar in South Africa: Abu Bakr Effendi’s Miftah Al-Din
Mehmet Arıkan
123-138

Kitâbiyat

Muntasir Zaman, The Height of Prophet Adam: At the Crossroads of Science & Scrpiture
Fatma Kızıl
139-144

Enes Büyük, Tefsir İlminin Mahiyeti Sorunu
Salih Tuna
145-150

إبراهيم الحلبي المَذَري٬ سلك النظام شرح جواهر الكلام
منذر شيخ حسن
151-158

Laurence Louër, Sünniler ve Şiiler: Bir İhtilafın Siyasi Tarihi
Betül Yurtalan
159-164

Özcan Hıdır, Batı’da Hz. Muhammed İmajı
Huzeyfe Alkan
165-169

Furkan Çelebi, Orta Çağ’da Bir İslâm Şehri Rey -Büveyhîler Dönemi-
Abdülhamit Dündar
170-175

Naser Dumairieh, Intellectual Life in the Hijāz before Wahhabism: Ibrāhīm al Kūrānī’s (d. 1101/1690) Theology of Sufism
Şerife Nur Çelik
176-179

Josef Horovitz, İslâmî Tarihçiliğin Doğuşu
Saffet Kurt
180-184

Tam Sayı