Ömer Faruk Maden adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Ehl-i Hadis Ders Halkalarının Tespitine Dair Bir Metot Teklifi: II. (VIII.) Asrın İlk Yarısı Basra Örneği / A Proposal for a Methodology of Determining Scholarly Circles of Ahl al Ḥa­dīth: The Case of Basra During the First Half of the 2nd/8th Century
Muhammed Enes Topgül - Ömer Faruk Maden
2021 45 37-68