Şükrü Özen adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler IV. (X.) Yüzyılda Mâverâünnehir'de Ehl-i Sünnet - Mu'tezile Mücadelesi ve Bir Ehl-i Sünnet Beyannamesi
Şükrü Özen
2003 09 49-85

Makaleler İslâm Hukukuna Göre Zındıklık Suçu ve Molla Lutfî'nin İdamının Fıkhîliği
Şükrü Özen
2001 06 17-62

Makaleler Molla Lutfî’nin İdamına Karşı Çıkan Efdalzâde Hamîdüddin Efendi’nin Ahkâmü’z-zındîk Risalesi
Şükrü Özen
2000 04 7-16