Şenol Korkut adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler "İbn Haldûn'un ""es-Siyâsetü'l-medeniyye"" Teorisini Eleştirisi"
Şenol Korkut
2006 15 115-140