Abdulhamit Birışık adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Ma'rifetü'l-kurrâi'l-kibâr 'ale't-tabakâti ve'l-a'sâr
Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Osmân ez-Zehebî, (thk. Dr. Tayyar Altıkulaç)
(Abdulhamit Birışık)
1997 01 213-216