Ahmet Aytep adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Dil, Söz ve Fesâhat: Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Sözdizimi Nazariyesi
M. Taha Boyalık
(Ahmet Aytep)
2018 39 166-173