Ahmet Karataş adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Kemâleddin Harpûtî’nin Tesbîtü’l-mefhûm fî tahkīki’t-tebeiyye beyne’l-ilm ve’l-ma‘lûm İsimli Kelâm Risâlesi / A Kalām Treatise by Kemāleddin Harpūtī: Tathbīt al-mafhūm fī tahqīq al-taba‘iyyah bayna al-‘ilm wa al-ma‘lūm
Ahmet Karataş
2016 36 63-137