Arafat Aydın adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Sahîh-i Buhârî Nüshalarına Dair Yeni Bulgular: Bulak Baskısı, Yûnînî Yazmaları ve Abdullah b. Sâlim el-Basrî Nüshası / Some New Findings on Manuscript Copies of Sahīh al-Buhkārī: The Bulak Printing, the Yūnīnī Manuscripts and the Ditto of Abdullah b. Sālim al-Basrī
Arafat Aydın - Ali Albayrak
2016 35 1-39