Beşir Ayvazoğlu adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Araştırma Notu “Cevâmiu’l-Kelim” ve “Câmiu Hâdimi’l-Haremeyn” Adlı Dijital Hadis Veri Tabanları Üzerine Notlar / Some Notes on Digital Ḥadīth Databases: The Cases of “Jawāmi‘ al-Kalim” and “Jāmi‘ Khādim al-Ḥaramayn”
Muhammed Enes Topgül
2023 49 167-176

Araştırma Notu “Hac Yolunda Bir Karınca” Mehmet Genç İçin Bir Biyografi Denemesi / An Ant on the Way to the Pilgrimage: An Attempt to Write a Biography of Mehmet Genç
Beşir Ayvazoğlu
2021 46 141-161

Vefeyat Büyük Bir Edebiyat Tarihçisi ve Kültür Adamının Ardından: M. Orhan Okay (1931-2017)
Beşir Ayvazoğlu
2017 37 243-247