Elif Tokay adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler The Relationship Between the Holy Spirit and Human Perfection in the Baptismal Theology of Gregory of Nazianzus: Examined with Reference to Christian Arabic Literature / Nazianzuslu Grigorios’un Vaftiz Teolojisinde Kutsal Ruh İle İnsanın Mükemmelleşmesi Arasındaki İlişki: Hıristiyan Arap Literatürü Bağlamında Bir İnceleme
Elif Tokay
2018 39 55-87

Kitâbiyat The Orthodox Church in the Arab World 700-1700: An Anthology of Sources
Samuel Noble - Alexander Treiger
(Elif Tokay)
2015 34 200-204