Halil İbrahim Hançabay adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Abbâsî İdarî Tarihi Açısından Önemli Bir Kaynak: Dîvânü’l-inşâ Reisi Emînüddevle İbnü’l-Mûsalâyâ (ö. 497/1104) Tarafından Kaleme Alınan Resmî ve Şahsî Mektuplar / An Important Source for Abbasid Administrative History: Amīn al-Dawla Ibn al- Mūŝalāyā (d. 497/1104) and His Official and Personal Letters
Halil İbrahim Hançabay
2020 43 45-71

Kitâbiyat Târîhu Meyyâfârikīn
İbnü’l-Ezrak el-Fârikī
(Halil İbrahim Hançabay)
2019 42 160-165

Kitâbiyat Kızıldeniz: Çöl, Gemi ve Tacir
Nihal Şahin Utku
(Halil İbrahim Hançabay)
2013 30 146-152