Halil İbrahim Yılmaz adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler İslam’ın Erken Döneminde Şam Bölgesindeki Askerî-İdarî Bölgelerin (Cünd/Ecnâd) Oluşumu ve Bizans (Doğu Roma) Toprak Sisteminin Etkisi / Formation of Military-Administrative Districts (Jund/Ajnād) in Bilād al Shām (Greater Syria) During the Early Islamic Period and the Influence of the Byzantine (the Eastern Roman Empire) Land Regime
Halil İbrahim Yılmaz
2021 45 69-102