M. Suat Mertoğlu adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Araştırma Notu Akseki’nin Ahmed Muhammed Şâkir’e Bir Mektubu: Sebîlürreşâd Yazarı Ahmet Hamdi Akseki’nin İslâm Dünyasına İlgisine Dair Notlar
M. Suat Mertoğlu
2016 36 163-177

Makaleler Tefsir Tarihinde Dikkatlerden Kaçan Bir Eser: Üdfüvî'nin el-İstiğnâ fî ulûmi'l-Kur'ân'ı ve Eserin Mukaddimesi ile Fâtiha Sûresi Tefsirinin İlmî Neşri'
M. Suat Mertoğlu
2011 25 51-112