Mehmet Alıcı adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Kadîm İran’da Din: Monoteizm’den Düalizm’e Mecusi Tanrı Anlayışı
Mehmet Alıcı
(M. Nesim Doru - Zeynelabidin Hüseyni)
2016 35 195-199

Makaleler Şehristânî’nin “el-Mecûs” Tasnifinin Mecûsî Kutsal Metinlerinden Hareketle Tahkiki
Mehmet Alıcı
2014 31 67-122