Necdet Tosun adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Kitâbşinâsî-yi Âsâr-ı Fârsî-yi Çâp Şode der Şibh-i Kārre (Hind, Pâkistân, Benglâdeş) ez 1160-1386 hş./1195-1428 h./1781-2007 m. (A Bibliography of Persian Printed Works in Subcontinent from 1781 up to 2007)
Ârif Nevşâhî
(Necdet Tosun)
2012 28 151-153

Kitâbiyat Tarihte Bir Aydın Tarikatı : Zeynîler
Reşat Öngören
(Necdet Tosun)
2004 11 213-215