Osman Demir adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Kitâbü’t-Tahrîş: İlk Dönem Siyasî ve İtikadî İhtilâflarında Hadis Kullanımı
Hüseyin Hansu (haz.) - Mehmet Keskin (çev.)
(Osman Demir)
2015 33 136-140

Makaleler Kelâm'da Teselsülü İptal Delilleri ve İsmail Hakkı İzmirli'nin Teselsül Risâlesi
Osman Demir
2010 23 117-142

Makaleler Cüveynî'de Ahval Teorisi
Osman Demir
2008 20 59-78