Ramazan Altınay adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Kitâbiyat Nişvâru'l-muhâdara ve ahbâru'l-müzâkere
Kadı Ebû Ali Muhassin b. Ali et-Tenûhî (nşr. Abbûd eş-Şâlicî)
(Ramazan Altınay)
2004 12 132-134