Recep Arpa adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler Şehristânî’nin Mefâtîhu’l-esrâr Adlı Tefsirinde Şahsî Mushaflar ve Sûre Tertipleri / Personal Mushafs and Arrangement of the Chapters in al-Shahristānī’s Exegesis Mafātīh al-asrār
Recep Arpa
2017 38 45-87

Makaleler Şehristânî’nin Nesh Anlayışı
Recep Arpa
2014 32 39-61