Sahip Aktaş adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Makaleler "تحقيق ""رسالة في تحقيق معنى الحرف"" للسيّد الشريف الجرجانيّ / Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Risâle fî tahkīk-i ma‘ne’l-harf Başlıklı Risâlesinin Tahkikli Neşri "
Sahip Aktaş
2018 40 69-93