Taha Boyalık adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Araştırma Notu Kutbüddin eş-Şîrâzî’ye el-Keşşâf Şerhi Nispeti Konusunda Yeni Veriler / New Data on the Authorship of Sharḥ al-Kashshāf Attributed to Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī
M. Taha Boyalık
2018 40 175-181

Kitâbiyat Dil, Söz ve Fesâhat: Abdülkâhir el-Cürcânî’nin Sözdizimi Nazariyesi
M. Taha Boyalık
(Ahmet Aytep)
2018 39 166-173

Makaleler Yemenî’nin Tuhfetü’l-eşrâf Adlı el-Keşşâf Şerhinde Mu‘tezile Savunusu / The Defense of Mu‘tazila in al-Yemenī’s Commentary on al-Kashshāf titled Tuḥfa al-ashrāf
Mehmet Taha Boyalık
2018 39 29-53

Makaleler Kutbüddin eş-Şîrâzî’ye el-Keşşâf Şerhi Nispeti Meselesi / On the Authorship of Sharh al-Kashshāf Attributed to Qutb al-Dīn al-Shīrāzī
M. Taha Boyalık
2017 37 101-118

Kitâbiyat Latince Kur’an Çevirileri: 1140-1560
Thomas E. Burman, (çev. Nisan Alıcı)
(M. Taha Boyalık)
2013 30 123-130

Makaleler Kādî Abdülcebbâr’ın “Sözün Hakikati Teorisi” ve Abdülkāhir el-Cürcânî’nin “Sözdizimi Teorisi” Bağlamında Bir Eleştirisi
M. Taha Boyalık
2012 28 61-84

Makaleler Molla Fenârî'nin Tefsir İlminin Mahiyetine Dair Tartışmasının Tahlili
M. Taha Boyalık
2007 18 73-100