Zahit Atçıl adındaki yazara ait tüm yazılar

YılSayıSayfa

Değerlendirme Makalesi Bir Serüven Olarak İslam Tarihi: Marshall G.S. Hodgson ve İslam’ın Serüveni / Islamic History as a Venture: Marshall G.S. Hodgson and The Venture of Islam
Zahit Atçıl
2020 43 183-193